Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ:

Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve tüzel kişiler arasında değişir ortaklı değişir sermayeli sınırlı sorumlu tarımsal kalkınma .......................................................... kooperatifi kurulmuştur. Madde 2- Kooperatifin adı sınırlı sorumlu ..................................................... ............................................................................................................... Tarımsal Kalkınma Kooperatifidir. SÜRE: Madde 3- Kooperatifin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir. YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ: Madde 4- Kooperatifin yönetim merkezi ..................................... ili ........... .................................... ilçesi ......................................................dir. Madde 5- Kooperatifin çalışma bölgesi ........................................................ ...........................................................................................................................................................................dir. AMAÇ: Madde 6- Kooperatifin amacı: a) Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak, b) Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek, c) Ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatları ile tarımsal sanayiinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır. 

Elektronik Kooperatif Ana Sözleşmesine Erişmek İçin Tıklayınız