Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimiz 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu Davet Duyurusu

S.S 53/ 8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

           Kooperatifimizin 2018 yılı OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır.

                    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın 27 Haziran 2019 Perşembe günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                   Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

 

                  BAŞKAN                       BAŞKAN YARD.             YÖN. KUR. ÜYESİ

           Nihat KANTOĞLU               Hasan BANKO                     Metin KILIÇ

                                       

G  Ü  N  D  E  M

 

 1.  Açılış ve yoklama.
 1.  Divan heyetinin teşekkülü.
 1.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakereye açılması ve ibrası
 1. Hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Programının okunması, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Tahmini kadro ve bütçenin okunması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2018  iş yılı karının yedek akçeler, fonlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının ortaklara kooperatifte yapmış oldukları alış-veriş oranlarına göre nakden dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi..
 1. Ortaklarımıza 2019-2020 üretim yıllarında kullandırılmak üzere 12.000.000,00  ( on iki milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 3.000.000,00  ( üç milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifimizin ortaklarından olan her türlü alacağının ortaklarımızın yaş çay bedelleri ya da zirai devlet destekli gelir alacağı olarak veya her ne ad altında olursa olsun   Çay-Kur ve diğer özel çay fabrikalarından ya da banka veya diğer resmi ve özel tüm kuruluşlardan doğan alacaklarından kesinti yolu ile tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Ortaklara verilecek Levazımat maddelerine altmış (60) günden sonra uygulanacak vade farkı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Gerek duyulduğunda Çay-Kur dan olan kesinti alacaklarımızın gübre borçlarımıza mahsup edilmek üzere gübre fabrikasına veya kredi kullandığımız bankaya temliki için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1.  Kooperatifin T.C Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere bankanın alacağı faiz, komisyon, vergi v.b gibi giderlerden başka kooperatifin, üyelerinin çay parası kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre de dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 1. TC Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrika ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1.  Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayri menkullerinin T.C Ziraat Bankasına , diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 15.000.000,00 ( On Beş  Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayri menkulümüzün  ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Yeni ortakların kabul edilmesi, taahhütlerini yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğratan ortakların icraya verilmesi ve ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifin ortaklarına vermekte olduğu nakdi kredi limitinin ortak başına 700 (yedi yüz) TL ye kadar olması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Tapu Dairelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmaya (Tevhit , ifraz ,Terk ,Yoldan İhdas vb. ) Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 1. Kapatılan ve mahkemesi devam eden  iş yerimizin açılması veya kiraya verilmesi.
 1. Dilek ve temenniler.
 1. Kapanış.

2018 BİLANÇO AKTİF

İndir (320,95 KB)

2018 BİLANÇO PASİF

İndir (1,07 MB)

2018 GELİR TABLOSU

İndir (1004,26 KB)

Benzer Kooperatifimizden Haberler

2023 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan iş birliği
Kooperatifimiz 2019 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Kooperatifimiz 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kuruluna Davet
Yaş Çay Destekleme Bedelleri Ödeniyor
ÇAYKUR Üreticilerin Dekar Başına Çay Satabilecekleri Gün Sayılarını Güncelledi