Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimiz 2019 ve 2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

S.S 53/ 8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

           Kooperatifimizin 2019 ve 2020 yılı OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır

                    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın 30 Temmuz 2021 Cuma günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem Maddeleri Ektedir.  

                   Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

BAŞKAN                       BAŞKAN YARD.       YÖN. KUR. ÜYESİ

                    Hasan BANKO                     Metin KILIÇ                 Özcan YAZICI

                        

2019 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI    GÜNDEM MADDELERİ

 

G  Ü  N  D  E  M

 1.  Açılış ve yoklama.
 1.  Divan heyetinin teşekkülü.
 1.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 1. Hesap tetkik komisyonu raporunun okunması müzakereye açılması ve ibrası
 1. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakereye açılması ve ibrası
 1. 2020 yılı Hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Programının okunması, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2020 yılı Tahmini kadro ve bütçenin okunması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2019 iş yılı karının yedek akçeler, fonlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının %50 ‘si ( yüzde elli ) ortaklara kooperatifte yapmış oldukları alış-veriş oranlarına göre   nakden dağıtılması %50’si                 ( yüzde elli ) sermayelerine aktarılması  için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi..
 1. Ortaklarımıza 2019-2020 üretim yıllarında kullandırılmak üzere 12.000.000,00  ( on iki milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 3.000.000,00  ( üç milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. ooperatifimizin ortaklarından olan her türlü alacağının ortaklarımızın yaş çay bedelleri ya da zirai devlet destekli gelir alacağı olarak veya her ne ad altında olursa olsun   Çay-Kur ve diğer özel çay fabrikalarından ya da banka veya diğer resmi ve özel tüm kuruluşlardan doğan alacaklarından kesinti yolu ile tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Ortaklara verilecek Levazımat maddelerine altmış (60) günden sonra uygulanacak vade farkı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Gerek duyulduğunda Çay-Kur dan olan kesinti alacaklarımızın gübre borçlarımıza mahsup edilmek üzere gübre fabrikasına veya kredi kullandığımız bankaya temliki için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifin T.C Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere bankanın alacağı faiz, komisyon, vergi v.b gibi giderlerden başka kooperatifin, üyelerinin çay parası kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre de dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 1. TC Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrika ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayri menkullerinin T.C Ziraat Bankasına , diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 15.000.000,00 ( On Beş  Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayri menkulümüzün  ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Yeni ortakların kabul edilmesi, taahhütlerini yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğratan ortakların icraya verilmesi ve ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifin ortaklarına vermekte olduğu nakdi kredi limitinin ortak başına 600 (Altı  yüz) TL ye kadar olması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Tapu Dairelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmaya (Tevhit, ifraz, Terk, Yoldan İhdas vb.) Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 1. Kapatılan ve mahkemesi devam eden Kirazlık Mahallesi Tahsin Bekir Balta Caddesi No: 11 Adresindeki iş yerimizin açılması veya kiraya verilmesi.
 1. Dilek ve temenniler.
 1. Kapanış.

 

2020 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI    GÜNDEM MADDELERİ

G  Ü  N  D  E  M

 1.  Açılış ve yoklama.
 1.  Divan heyetinin teşekkülü.
 1.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 1. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakereye açılması ve ibrası
 1. 2021 yılı Hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Programının okunması, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2021 yılı Tahmini kadro ve bütçenin okunması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2020  iş yılı karının yedek akçeler, fonlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının %50  ( yüzde ellisi ) ortaklara kooperatifte yapmış oldukları alış-veriş oranlarına göre nakden dağıtılması %50                      ( yüzde elli)’si sermayelerine aktarılması  için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi..
 1. Ortaklarımıza 2020-2021 üretim yıllarında kullandırılmak üzere 14.000.000 ( On Dört milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 3.000.000 ( üç milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifimizin ortaklarından olan her türlü alacağının ortaklarımızın yaş çay bedelleri ya da zirai devlet destekli gelir alacağı olarak veya her ne ad altında olursa olsun   Çay-Kur ve diğer özel çay fabrikalarından ya da banka veya diğer resmi ve özel tüm kuruluşlardan doğan alacaklarından kesinti yolu ile tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Ortaklara verilecek Levazımat maddelerine altmış (60) günden sonra uygulanacak vade farkı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Gerek duyulduğunda Çay-Kur dan olan kesinti alacaklarımızın gübre borçlarımıza mahsup edilmek üzere gübre fabrikasına veya kredi kullandığımız bankaya temliki için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1.  Kooperatifin T.C Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere bankanın alacağı faiz, komisyon, vergi v.b gibi giderlerden başka kooperatifin, üyelerinin çay parası kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre de dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 1. TC Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrika ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere 7.000.000.TL (Yedi Milyon Türk Lirası )  teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1.  Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayrimenkullerinin T.C Ziraat Bankasına, diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 17.000.000 ( On Yedi Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayrimenkulümüzün ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. Yeni ortakların kabul edilmesi, taahhütlerini yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğratan ortakların icraya verilmesi ve ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 1. Kooperatifin ortaklarına vermekte olduğu nakdi kredi limitinin ortak başına 600 (Altı yüz) TL ye kadar olması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 1. Tapu Dairelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmaya (Tevhit, ifraz, Terk, Yoldan İhdas vb. ) Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 1. Kooperatifte çalışan 27 kişinin Mevcut Sendika veya Çalışanların devam etmek istediği diğer sendikalarla Toplu İş görüşmeleri yapma, imzalamak ve grev olduğu takdirde lokavt kararının alınıp uygulanması için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
 1. Düğün salonu tadilatında gerek duyulması halinde kullanılması için 700.000 TL ye kadar demirbaş alımı veya muhtelif inşaat giderleri konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
 1. Çamlıhemşin ve Cumhuriyet Mahallesi Gübre Depolarının gübre döneminden sonra kooperatifimiz menfaatlerine en uygun kurumsal firmalara kira ya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 1. Kapatılan ve mahkemesi devam eden Kirazlık Mahallesi Tahsin Bekir Balta Caddesi No: 11 Adresindeki iş yerimizin açılması veya kiraya verilmesi.
 1. Rize Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen 02.04.2021 tarihli 1052088 Sayılı Ana sözleşme intibak konulu yazısında belirtilen maddelerin kurumumuz Ana sözleşmesine uyum sağlanması konusunda yönetim kurulumuza yetki verilmesi,
 1. Dilek ve temenniler.
 1. Kapanış.

 


Benzer Kooperatifimizden Haberler

Gübre Satışlarımız Başlamıştır
Kooperatifimiz 2019 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
2023 Yılı Gübre Satışlarımız Başlamıştır.
Kooperatifimiz 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu Davet Duyurusu
2019 Yılı Yaş Çay Bedelleri Açıklandı