Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimiz 2021 yılı Olağanüstü Genel Kuruluna Davet

S.S 53/ 8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

           Kooperatifimizin 2021 yılı OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI            03 Aralık 2021 Cuma  günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır

                    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Üstü Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın 18 Aralık 2021 Cumartesi günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem Maddeleri Ektedir.  

                   Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

G  Ü  N  D  E  M

 

1.       Açılış ve yoklama.

2.       Divan heyetinin teşekkülü.

3.       Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

4.      Üyelerimizden Kooperatifimize icralık borcu olanların borçlarını kapatma koşuluyla tahakkuk eden faiz tutarına yüzde 25 (Yirmi Beş) oranında indirim yapılması konusunda yönetim kuruluna 1 (Bir) yıllığına yetki verilmesi, 

5.      Ortaklarımıza 2021-2022 üretim yıllarında kullandırılmak üzere Daha önceden alınan kredi limitinin gübre fiyatlarındaki artışı karşılamaması nedeniyle 40.000.000 ( Kırk milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 5.000.000 ( Beş milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

6.      T.C. Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrikalara ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere Daha önceden alınan kredi limitinin gübre fiyatlarındaki artışı karşılamaması nedeniyle  15.000.000.TL (On Beş Milyon Türk Lirası )  teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

7.      Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayri menkullerinin T.C Ziraat Bankasına , diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 60.000.000 ( Altmış  Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayri menkulümüzün  ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

8.      2020 yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması, müzakereye açılması, 

9.      Şekil ve Yöntemi Ana sözleşmemizde belirtildiği şekli ile Denetim Kurulu 3 (Üç) Asıl 3(Üç) Yedek olmak üzere üyeliklerin 2 (İki) yıllığına seçimi, 

10.  Dilek ve temenniler. 

11.  Kapanış.


Benzer Kooperatifimizden Haberler

Berat Kandili Kutlama Mesajı
2023 Yılı Gübre Satışlarımız Başlamıştır.
2023 Yılı Yaş Çay Fiyatı Açıklandı
ÇAYKUR Üreticilerin Dekar Başına Çay Satabilecekleri Gün Sayılarını Güncelledi
Gübre Satışlarımız Başlamıştır
Üyelerimize Önemli - Duyuru 7-2-6 Organik Gübre Fiyatlarımız ve Ödeme Şekilleri Açıklandı